ทำไมต้องเป็นถุงกระดาษ

ความจริงจะเรียกว่าถุงกระดาษก็ไม่ถูกซะทีเดียว เพราะกระดาษ Tyvek (สีขาว) ทำมาจาก HDPE
ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำกลับไป Recycle ได้ 100%

แต่กระดาษ Tyvek มีสัมผัสเหมือนกระดาษ เราจึงเรียกมันว่ากระดาษ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลาสติกได้ที่บทความนี้คะ Eco คืออะไร

คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า กระดาษ คือสัญลักษ์ของความ Eco ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็ไม่ผิด
แต่อย่าลืมว่า กระดาษ ก็ทำมาจากต้นไม้ ใช้งานไม่ยาวนาน แต่ย่อยสลายได้ง่าย

ซึ่งกระดาษ Kraft fabric paper ที่เราใช้ผลิตกระเป๋า ก็ทำมาจากหลายเยื่อวัสดุผสมกันอยู่แล้ว

ขอยืมความรู้จากบทความอื่นมาซักนิด
“Eco Design หรือชื่อเต็มๆ ว่า Ecological Design คือการออกแบบที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยที่การใช้นั้น ทำให้เกิดมลภาวะกลับเข้าสู่ระบบนิเวศน์น้อยที่สุด ในอุดมคติแล้วหากทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วนั้น สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติเช่นเดียวกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริง หากทรัพยากรเหล่านั้นสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้บ้าง ย่อยสลายตามธรรมชาติได้บ้าง ก็ถือว่าได้บรรลุ วัตถุประสงค์ ของ Eco Design แล้ว ส่วนจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลากหลายประการ”
อ่านต่อที่นี่ : http://www.ecohouse.co.th/eco-design

ดังนั้นจริงๆแล้ว มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างมาก ตั้งแต่เรื่องการผลิตที่ไม่ทำให้เกิดมลภาวะ การนำไปใช้ให้คุ้มค่า
และการนำกลับไปหมุนเวียนผลิตใหม่

แล้วทำไมต้องเป็นถุงกระดาษ เพราะถุงกระดาษของเรา ผลิตจากเส้นใยพลาสติก HDPE ที่สามารถนำกลับไป Recycle ได้ 100% และก่อนจะไปถึงการ Recycle ถุงกระดาษก็สามารถใช้ได้ยาวนาน คือการ Reuse (การใช้ซ้ำ) เพราะมีความแข็งแรง ทนทาน และมีความทันสมัยด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *