EPC x BelltaStudio งานพิมพ์สีลงบนกระดาษ Tyvek

งานพิมพ์สีลงบนกระดาษ Tyvek (กระดาษสีขาว) ร่วมงานระหว่าง บริษัท EPC และ BelltaStudio
EPC x BelltaStudio Tyvek & Kraft Tote Paper BAG Limited Edition (ซ้าย)
EPC x BelltaStudio Tyvek & Kraft Sleeve Paper BAG Limited Edition (ขวา)

งานนี้สามารถใช้เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กได้ จำกัดขนาดไม่เกิน 13 x 19 นิ้ว และต้องเว้นขอบด้านละ 0.5 นิ้ว

เย็บกระเป๋าด้านใน ติดกับกระดาษซับด้านใน

หนังแท้ คือ ค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดสำหรับงานนี้ เพราะต้องใช้ทำสายสะพายสายยาวด้วย

ตัดหนัง สำหรับ ทำสายสะพาย และอะไหล่ของกระเป๋า

งานตอกหนัง และประกอบกระเป๋า

งานเย็บ

งานเย็บ

งานกลับด้านกระเป๋า คืองานหนักอีกงานสำหรับการผลิตกระเป๋ากระดาษ
เพราะต้องใช้ความชำนาญ เพื่อทำให้กระดาษมีความยับที่พอดี

งานกลับด้านกระเป๋า ถ้าพิมพ์สีที่เป็นลวดลาย จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าทำสีพื้นอาจจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ใหญ่
และจำเป็นต้องพิมพ์จำนวนมาก

EPC x BelltaStudio Tyvek & Kraft Tote Paper BAG Limited Edition

EPC x BelltaStudio Tyvek & Kraft Tote Paper BAG Limited Edition

EPC x BelltaStudio Tyvek & Kraft Sleeve Paper BAG Limited Edition

EPC x BelltaStudio Tyvek & Kraft Sleeve Paper BAG Limited Edition

EPC x BelltaStudio Tyvek & Kraft Paper BAG Limited Edition

EPC x BelltaStudio Tyvek & Kraft Tote Paper BAG Limited Edition

EPC x BelltaStudio Tyvek & Kraft Sleeve Paper BAG Limited Edition

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *