กระดาษ Kraft fabric paper มีหลายสี ผลิตจากเส้นใยผสม ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน เช่นเดียวกับ กระดาษ Tyvek ความแข็งของกระดาษ สามารถผลิตกระเป๋าที่มีฐานกระเป๋าที่สามารถตั้งได้

กระดาษสีหลักที่เราสามารถผลิตจำนวนไม่มากได้ คือ สีนำ้ตาล (C801)

กระดาษ Kraft fabric paper ก็คือกระดาษที่ใช้ทำป้ายกางเกงยีนส์

ทนต่อนำ้ ทนต่อแรงฉีกขาด

สีของกระดาษ Kraft ที่มีในปัจจุบัน

การทำสีลงบนกระดาษ Kraft ส่วนใหญ่ ใช้วิธี Screen อ่านเพิ่มเติม : การทำสีลงบนกระดาษชนิดต่างๆ

 

กระดาษ Tyvek คืออะไร
กระดาษ Kraft fabric paper คืออะไร
การทำสีลงบนกระดาษ
วัสดุอื่นๆ
ขั้นตอนการผลิตกระเป๋ากระดาษ
เกี่ยวกับงานออกแบบ

SaveSave

SaveSave