ขั้นตอนการผลิต

จำนวนการผลิตขั้นต่ำ  100 ใบ ขึ้นอยู่กับแบบกระเป๋าของลูกค้า

งานตัวอย่าง มีค่าใช้จ่ายตามจริง

เริ่มงานผลิตหลังจากลูกค้า confirm ตัวอย่าง และได้รับเงินมัดจำครบถ้วน

ระยะเวลางานผลิตกระเป๋า ขึ้นอยู่กับจำนวน และแบบกระเป๋า

ระยะเวลางานพิมพ์ประมาณ 15 วัน ทั้งงานตัวอย่าง และงานจริง

งานออกแบบ (Graphic design) อย่างน้อย 15 วัน

 

กระดาษ Tyvek คืออะไร
กระดาษ Kraft fabric paper คืออะไร
การทำสีลงบนกระดาษ
วัสดุอื่นๆ
ขั้นตอนการผลิตกระเป๋ากระดาษ
เกี่ยวกับงานออกแบบ