เราคือแบรนด์กระเป๋ากระดาษ BelltaStudio ที่เพิ่มการผลิตสำหรับลูกค้าที่ต้องการ

ผลิตเป็นถุงกระดาษเพื่อเป็น Packaging หรือของขวัญ ให้กับลูกค้าของท่าน

เนื่องจาก มีลูกค้ามากมายสอบถามเข้ามาว่า BelltaStudio รับผลิตกระเป๋ากระดาษ

ออดอร์ขนาดใหญ่หรือไม่ เพื่อเป็น Packaging หรือของขวัญ ให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ

เราจึงสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าทุกท่าน

ปัจจุบันลูกค้าต้องการวัสดุใหม่ๆ และดีไซน์ใหม่ๆ เพื่มขึ้นมากมาย

เราจึงรับผลิตถุงกระดาษ หรือกระเป๋ากระดาษ ในจำนวนออดอร์ขนาดใหญ่ด้วย

จำนวนขั้นตำ่อยู่ที่แบบกระเป๋า และรายละเอียดอื่นๆ 

เพราะวัสดุกระดาษ มีเงื่อนไขมากมาย ต่องานผลิต

เราได้เตรียมแบบกระเป๋ากระดาษสำหรับเป็นไอเดียให้กับลูกค้าไว้บางส่วน

ซึ่งลูกค้าสามารถปรับขนาดได้ 

Early on

I am so fascinated by photography and it’s capability to bring your imagination to amazing places. Early on, I fell in love with the idea of filming my own productions, so I set out to learn everything I could.

Current

I have been teaching myself filmmaking for the past four and a half years and I’m still learning every day. I am building my business as a freelance filmmaker, as well as working on my own photo shoots.